Rozwój mowy u dziecka. Co na niego wpływa?

Rozwój mowy u dziecka zależy od bardzo wielu czynników. Wśród nich należy między innymi wymienić budowę anatomiczną, rozwój psychofizyczny oraz warunki środowiskowe. Warto pamiętać, że każde dziecko ma swoje indywidualne tempo, w jakim się rozwija i niewielkie opóźnienia w tym zakresie nie powinny być powodem do niepokoju. Jeśli jednak opóźnienia te są większe niż 6 miesięcy warto skorzystać z porady specjalisty.

Podczas takiej kontrolnej wizyty logopeda ocenia rozwój mowy u dziecka i zaleca ewentualne działania, które mają za zadanie pomóc dziecku w prawidłowej wymowie. Bardzo często są to ćwiczenia do wykonywania w domu wraz z rodzicami. Aby ocenić, czy u twojego dziecka rozwój mowy przebiega prawidłowo, możesz posłużyć się wskazanymi poniżej okresami, w których powinny pojawiać się poszczególne głoski w mowie dzieci.

Rozwój mowy u dziecka – poszczególne etapy

Noworodek i małe niemowlę, które nie potrafi jeszcze porozumieć się z otoczeniem w żaden inny sposób, komunikuje się za pomocą krzyku. Na podstawie różnych jego rodzajów mama rozpoznaje potrzeby dziecka i stara się na nie reagować. Pierwsze dźwięki, które wydaje dziecko pojawiają się między 1 a 3 miesiącem życia. Znane wszystkim “gu”, czy “aga” to przypadkowe, wydawane prze niemowlę dźwięki zwane głużeniem. Około 6 -7 miesiąca dziecko zaczyna reagować na mowę dorosłych i ukryte w niej emocje. Wtedy pojawia się gaworzenie. Około 1 roku życia pojawiają się pierwsze wypowiedziane ze zrozumieniem wyrazy jak ma-ma, ta-ta. Dziecko potrafi też wymawiać samogłoski ustne:
e, i, a , o, u, y, a także spółgłoski: p, b, t, n, m, d,. W mowie maluszka mogą pojawiać się też zmiękczenia : mi, pi, bi. Mniej więcej około 2 – 3 roku życia dziecko powinno potrafić wymawiać już proste zdania oraz samogłoski nosowe: ę, ą; spółgłoski: w, wi, f, fi, l, li, k, ki, g, gi, j, ł, ś, ź, ć, dź, ń. Rozwój mowy u dziecka w tym wieku zaznacza się też pojawianiem się spółgłosek: s, z, c oraz dz. 4 latek powinien już potrafić wymówić w prawidłowy sposób głoski s, z, c oraz dz. W jego mowie powoli zaczynają się też pojawiać sz, cz, ż i dż. W tym wieku mogą one jednak nadal być wymieniane na s, c, z, dz, a głoska r na l. Utrwalenie tych głosek (za wyjątkiem r, które może pojawić się jeszcze później) następuje około 5 roku życia. W 6 roku życia dziecko powinno już potrafić wymawiać wszystkie głoski.

 Co może opóźniać rozwój mowy u dziecka?

Na opóźnienie rozwoju mowy u dziecka może mieć wpływ szereg czynników. Wśród nich można wymienić czynniki środowiskowe, jak i dysharmonijny rozwój dziecka i wady w budowie anatomicznej. Poniżej możesz przeczytać o niektórych z nich:

  • wady w budowie lub funkcjonowaniu narządu słuchu,
  • nieprawidłowa budowa narządu mowy,
  • opóźnione dojrzewanie układu nerwowego,
  • wpływ osób, które same mają wady wymowy,
  • problemy z oddychaniem u dziecka,
  • wady wrodzone, np. rozszczep podniebienia,
  • brak uwagi ze strony opiekunów (do dziecka mało się mówi, nie czyta mu się bajek i nie słucha, gdy ono samo zaczyna mówić).

Na rozwój mowy u dziecka wpływa bardzo wiele czynników. Warto obserwować pojawianie się w jego mowie poszczególnych głosek i gdy występują jakiekolwiek nieprawidłowości, skonsultować to z logopedą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge